Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣΚάθε 3η Μαρτίου ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη ἑνός τῶν μεγάλων καί ἐπιλέκτων τέκνων Της, ἑνός τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Της, τοῦ ἐν ἀσκήσει διαλάμψαντος καί ἐπ' ἁγιότητι διακριθέντος Ὁσίου Γενναδίου τοῦ Κρητός (+ 1983). Ἔτσι τήν Τετάρτη 3η/19η Μαρτίου τ. ἔ. 2011, τελέσθηκε ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κηρύκου στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Παραμυθίας Ἀχαρνῶν (ὅπου μέρος τῶν Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ὁσίου), Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Συμμετεῖχαν πολλοί εὐσεβεῖς, εὐλαβούμενοι τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός Γενναδίου καί ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε σχετικά μέ τόν βίο, τά θαύματα καί τίς μετά θάνατον θεοσημείες καί μαρτυρίες τοῦ ἁγιότητος τοῦ Κρητός ἐρημίτου.
Ὁ Ὅσιος Γεννάδιος εἶναι ἕνα σύγχρονο πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο τῆς Ὀρθοδοξίας, πού ἁγίασε καί ἀναδείχθηκε στά ὅρια τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἕνας νεοφανῆς Ὅσιος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος διακόνησε τόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ τά Ἁγιοπνευματικά χαρίσματα τῆς προοράσεως, τῆς διοράσεως καί τῆς προφητείας καί τό ἐμπράγματο κήρυγμα τῆς μετανοίας καί ἐπιστροφῆς. Ἔζησε ἀσκητικά καί ἐρημητικά ἐπί 70 χρόνια στό Ἡσυχαστήριο τῆς ἁγ. Ἄννας, τῆς περιοχῆς Ἀκουμίων Ρεθύμνης (στή νότια Κρήτη) καί τελειώθηκε ὁσιακά τήν 3η Μαρτίου 1983. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τοπικά (μέχρι τῆς ἐπισήμου διακηρύξεως τῆς ἁγιότητός του), τήν 3η Μαρτίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, καί ἡ ἀνακομιδή του (μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κηρύκου), τήν 8η Σεπτεμβρίου, ὥστε νά συμπίπτει μέ τήν πανήγυρι τοῦ Ἱ. Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Ρεθύμνου.
Τήν 8η Σεπτεμβρίου 2010, κατά τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ν. Γενν. Θεοτόκου Ρεθύμνου, ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Μεσογαίας κ. Κήρυκο καί Κιτίου (Κύπρου) κ. Παρθένιο, πέραν τῶν Μαρτυρικῶν Ἱερῶν Λειψάνων τά ὁποῖα κατατέθηκαν ἐντός τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐναποτέθηκαν τιμητικῶς καί Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Πατρός Γενναδίου, ὡς καί τοῦ Γέροντός του Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Κουδουμᾶ, ὡς τοπικῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Κατά τήν ἴδια ἐκκλησιαστική τελετή ἐκτέθηκαν γιά πρώτη φορά σέ δημόσια προσκύνηση τά Ἱερά Λείψανα καί ἡ Εἰκόνα τοῦ ὁσ. Γενναδίου.
Τό ἴδιο ἔτος 2010, κατά τά Ἐγκαίνια ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Κιτίου κ. Παρθένιο καί Μεσογαίας κ. Κήρυκο τοῦ Ἱ. Ν. Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου Αὐγόρου Ἀμμοχώστου Κύπρου, κατατέθηκαν στήν Ἁγία Τράπεζα πέραν τῶν Μαρτυρικῶν καί Λείψανα τοῦ ὁσ. Γενναδίου. Αὐτό ἀποτελεῖ σημεῖο καί ἀπόδειξη, ὅτι ἡ μνήμη τοῦ μακαρίου Πατρός ἄρχισε νά διαδίδεται καί ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος καί τιμᾶται καί ἀπό τίς τοπικές γνησίως Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Τέλος κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἁγ. Αἰκατερίνης (24η Νοεμβρίου 2010), στόν ὁμώνυμο Ἐπισκοπικό Ἱερό Ναό Στρογγύλης Κορωπίου, ἐπιδόθηκαν ἀπό τόν Σεβ/το κ. Κήρυκο ἀποτμήματα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Πατρός καί εἰκόνες του, στούς Σεβ/τους Ἀρχιερεῖς πού συμμετεῖχαν στήν πανήγυρι (Σεβ. Μητροπολίτες Μολδαβίας κ. Γερόντιο, Κένυας κ. Ματθαῖο καί Κιτίου κ. Παρθένιο), χάριν εὐλογίας τῶν τοπικῶν των Ἐκκλησιῶν.
"Παρ' ἡμῖν" Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Γενναδίου φυλάσσονται στήν Ἱερά Μητρόπολη Μεσογαίας, τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Παναγίας Παραμυθίας Ἀχαρνῶν καί τό Παρεκκλήσιο ὁσ. Ξένης τῆς διά Χριστόν Σαλῆς Μάνδρας Ἀττικῆς, ἐνῶ τό σύνολο σχεδόν τῶν Λειψάνων τοῦ μακαρίου Πατρός φυλάσσεται στή Μονή Κύκκου Κύπρου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
(Ποίημα Ἀντωνίου Μάρκου)

Τόν τῆς Κρήτης προστάτην καί Ὀρθοδόξων τό καύχημα, μοναζόντων τό κλέος, ἀσκητῶν τό θησαύρισμα, Γεννάδιον τό θεῖον οἱ πιστοί τιμῶμεν κατά χρέος, τῶν αὐτοῦ χαρίτων οἱ πλουτοῦντες καί δωρεῶν κραυγάζοντες πρός Κύριον. Δόξᾳ τῶ Σέ δοξάσαντι αὐτόν, δόξᾳ Σέ τόν αὐτόν θαυμαστώσαντα, δόξᾳ Σοι τῶ δωρησαμένῳ ἡμῖν νέον πρέσβυν ἀκοίμητον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου