Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΑΚHΡΥΞΕΙΣ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ

Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου
Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Πατριαρχείου Μόσχας), προχώρησε κατά τό παρελθόν ἔτος 2009 στή διακήρυξη τῆς ἁγιότητος δύο νέων Ἁγίων. Πρόκειται γιά τούς ἀδιαφθόρους ἅγ. Φιλάρετο Ἀρχιεπίσκοπο Τσερνίκωφ καί ὁσ. Ἑλένη τῆς Μονῆς Φλωρόβσκυ Κιέβου.

Ἅγιος Φιλάρετος Ἀρχιεπίσκοπος Τσερνίκωφ (+ 1866)
Ἕνας τῶν μεγαλυτέρων Ρώσων ἐκκλησιαστικῶν λογίων τοῦ 19ου αἰ., Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας (ὅπου δίδαξε Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ἠθική καί Δογματική.
Γεννήθηκε τό 1802. Στά φοιτητικά του χρόνια ἐπισκέφθηκε τήν περιώνυμη Μονή τοῦ Σάρωφ καί συναντήθηκε μέ τόν μεγάλο ὅσ. Σεραφείμ (+ 1833). Κατά τήν συνάντηση αὐτή ὁ πνευματοφόρος Στάρετς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ προεῖπε ὅτι θά γίνει φωτιστής τῆς Ρωσίας καί γνωστός σ’ ὅλη τήν χώρα σάν ἐπιστήμων. Ἀκολούθησε ἱερατική καί ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία. Τό 1835 ἀναδείχθηκε Πρύτανης τῆς Ἀκαδημίας καί ἀρχιμανδρίτης. Μέ δική του πρωτοβουλία ἄρχισε ἡ μετάφραση Πατερικῶν ἔργων στή ρωσική γλῶσσα, ἔργο πού ὑποστηρίχθηκε στή συνέχεια ἀπό τόν λόγιο Μητροπ. Μόσχας ἅγ. Φιλάρετο (Ντροζντώφ, + 1867).
Τό 1841 χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ρίγας, τό 1848 μετατέθηκε στήν Ἐπισκοπή Χαρκόβου, τό 1858 ὀνομάσθηκε Ἀρχιεπίσκοπος καί τό 1859 μετατέθηκε στήν Ἀρχιεπισκοπή Τσερνίκωφ τῆς Οὐκρανίας, ὅπου καί κοιμήθηκε τό 1866, κατά τήν διάρκεια ἐπιδημείας χολέρας, στήν περιοχή τοῦ Κοτονόπ, ἐπισκεπτόμενος τό δοκιμαζόμενο ποίμνιό του. Ἐνταφιάστηκε στό Βῆμα τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Τσερνίκωφ. Κατά τήν ἀνακομιδή του τό Λείψανό του βρέθηκε ἀδιάφθορο καί σήμερα φυλάσσεται στό ναό αὐτό, μαζί μέ τά Λείψανα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τσερνίκωφ ἁγ. Θεοδοσίου (+ 1619, 5η Φεβρουαρίου) καί τοῦ Στάρετς Λαυρεντίου (+ 1950).
Ἡ ἁγιότητά του διακηρύχθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Πατριαρχείου Μόσχας), προεξάρχοντος τοῦ Μητροπ. Κιέβου Βλαδιμήρου, τήν 25η Ὀκτωβρίου 2009. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 9η Αὐγούστου.

Ὁσία Ἑλένη τοῦ Κιέβου (+ 1834)
Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀσκήτριες τῆς περιωνύμου Μονῆς τοῦ ἁγ. Φλώρου Κιέβου (Μονή Φλωρόβσκυ, ἵδρυμα τοῦ 15ου αἰ.), κατά τόν 19ο αἰ. Ἡ ὁσ. Ἑλένη Μπεχτέεβα ἔμεινε στή μνήμη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος γιά τόν ἐνάρετο βίο της, τίς καλές της πράξεις καί τήν παραμυθία – παρηγοριά πού προσέφερε σέ ὅσους τήν εἶχαν ἀνάγκη. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τήν 23η Μαρτίου 1834. Κατά τήν ἀνακομιδή της τό Λείψανό της βρέθηκε ἀδιάφθορο.
Ἡ διακήρυξη τῆς ἁγιότητάς της ἔγινε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (Πατριαρχείου Μόσχας), προεξάρχοντος τοῦ Μητροπ. Κιέβου Βλαδιμήρου, τήν 6η Ὀκτωβρίου 2009, στή Μονή Φλωρόβσκυ τοῦ Κιέβου, ἐκεῖ πού ἀγωνίστηκε καί ἁγίασε καί σήμερα φυλάσσονται τά ἀδιάφθορα Λείψανά της.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 23η Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου