Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ιωάννη Καρδάση, Χημικού-Οικονομολογου

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) εξέδωσε την υπ. αρ. 25/12.4.05 απόφασή της σχετικά με προσφυγή της ΔΙΣ, ως προς το απαραβίαστο της προσωπικής ζωής των Ιεραρχών και απαγόρευση προβολής ή δημοσίευσης γεγονότων της προσωπικής τους ζωής.
Καταγράφονται εδώ αποσπάσματα της απόφασης αυτής: "Η δημόσια γνώμη δικαιούται να γνωρίζει, αν ένας Μητροπολίτης, που προβάλλει ευατόν ως στερούμενο προσωπικής ζωής και ως παράδειγμα αρετής, αγνότητας, αγαμίας, πενίας κ.τ.λ. και ζητεί από το ποίμνιό του να μιμηθεί το παράδειγμά του, διάγει πράγματι βίο άκρως αντίθετο και σκανδαλώδη. Με άλλες λέξεις, οι προπαρατεθείσες εκδηλώσεις Ιεραρχών δεν υπάγονται στην προσωπική ζωή τους, αλλά συνιστούν τμήμα ελεγχόμενου από τον Τύπο δημοσίου βίου τους….. Β/ Σχετικώς με την σκανδαλώδη συμπεριφορά Ιεραρχών: Η αυτούσια προβολή στοιχείων, που σχετίζονται με σκανδαλώδεις συμπεριφορές Μητροπολιτών ερωτικού ιδίως περιεχομένου, είναι απολύτως δικαιολογημένη λόγω του εντόνου δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, το θέμα είναι δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι αφορά δημόσια πρόσωπα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, καθώς ένας Μητροπολίτης μισθοδοτείται από το Κράτος και ασκεί δημόσια εξουσία, προβαίνοντας σε πράξεις δημόσιου χαρακτήρα, η δε συμπεριφορά του υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και κριτική, όχι μόνο ως προς τα ζητήματα της δημόσιας διαχείρισης των εκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλά και ως προς τα ζητήματα ηθικής φύσεως στο μέτρο που σχετίζονται αδιαχώριστα με το λειτούργημα και τη δημόσια δράση του. Οι ιδιαίτερες περιστάσεις της ιδιωτικής του ζωής επηρεάζουν προφανώς την άσκηση του λειτουργήματός του, στο μέτρο που παραβιάζουν ευθέως τους Ιερούς Κανόνες (η ισχύς των οποίων αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα, άρθρο 3). Για τους λόγους αυτούς είναι απολύτως αναγκαία και δικαιολογημένη η δημόσια προβολή των επίμαχων ηχητικών στοιχείων, που καλύπτουν πράξεις και εκδηλώσεις Μητροπολίτη, οι οποίες, ανεξάρτητα απ’ τον τρόπο και το χρόνο που γίνονται (ακόμα δηλαδή και αν δε γίνονται σε δημόσιο χώρο), δεν καλύπτονται από την ιδιαίτερη προστασία της προσωπικής ζωής…..».
Η ΔΙΣ υπέβαλε στην ίδια Αρχή «Αίτηση Θεραπείας» στις 2.6.05 με την οποίαν αποφαίνεται μεταξύ άλλων: «Ο Μητροπολίτης δεν είναι….. δημόσιο πρόσωπο….. Εφόσον ο Μητροπολίτης δεν είναι δημόσιο πρόσωπο δεν ασκεί δημόσιο λειτούργημα…… Ειδικώς ως προς τα προσωπικά δεδομένα του Μητροπολίτη….. εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να θεωρηθούν ότι συνδέονται με την άσκησιν δημοσίου λειτουργήματος, διότι πρόκειται περί δεδομένων αναφερομένων εις αυστηρώς προσωπικήν συμπεριφοράν, παντελώς άσχετον προς την άσκησιν δημοσίου λειτουργήματος…..».
Η ανακλητική αυτή αίτηση της ΔΙΣ απορρίφθηκε με νεότερη απόφαση της Αρχής και με το αυτό σκεπτικό (απόφαση 73/17.11.05).
Στην ανωτέρω αίτηση θεραπείας της ΔΙΣ αναγράφεται επί λέξει ότι η ομοφυλοφιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των «δεδομένων (των) αναφερομένων εις αυστηρώς προσωπικήν (ομοφυλοφιλικήν) συμπεριφοράν παντελώς άσχετον προς την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος». Στη συνέχεια προστίθεται ότι «….. τα δεδομένα αυτά (εννοεί τα ομοφυλο-φιλικά), δεν συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος (εννοεί το του Μητροπολίτη)».
Το επαίσχυντο κείμενο θεραπείας υπεγράφη από δεκατρείς Μητροπολίτες, όσα είναι τα μέλη της ΔΙΣ περιόδου 2004-2005 και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί!
Ο Αθηνών Χριστόδουλος
Ο Ξάνθης Παντελεήμων
Ο Ελασσώνος Βασίλειος
Ο Σάμου Ευσέβιος
Ο Καστορίας Σεραφείμ
Ο Φλωρίνης Θεόκλητος
Ο Κασσανδρείας Νικόδημος
Ο Σύρου Δωρόθεος
Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος
Ο Νέας Σμύρνης Συμεών
Ο Κερκύρας Νεκτάριος
Ο Γλυφάδας Παύλος
Ο Θήρας Επιφάνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου